PICTURING CHANGE

KONCEPT FOR VIRKSOMHEDER SOM ØNSKER FOKUS PÅ VÆRDIER, VISIONER OG FORANDRING

Som virksomhed er det ikke nok blot at have en vision, hvis den ikke er tilstrækkelig kendt af medarbejderne.* En vision er først effektiv, hvis den bliver indarbejdet i organisationen. Vores filosofi er, at en virksomhedsvision skal være synlig for at virke efter hensigten. Derfor er Picturing Change et velegnet redskab, som transformerer virksomhedens vision til et synlig billede med mål for øje. 

Gennem briefing eller en inspirerende workshop samarbejdes tæt med ledelse og medarbejdere for i fællesskab at frembringe et visuelt udtryk af virksomhedens mål om forandring. Resultatet bliver et unikt visions - eller forandringsbillede.

Alle kan deltage i forløbet, som er både inspirerende og sjovt. En typisk workshop varer mellem en halv og en hel dag.

Resultatet af workshoppen bliver et unikt billede som udtrykker virksomhedens vision.

Ved synliggørelse skabes der åbenhed og fokus på virksomhedens vision. Dette intensiverer engagement og fællesskab. Strategibilledet bør hænge et centralt sted i virksomheden, så det er synligt for alle og kan skabe dialog.

​​

Facilitator: Lise Vestergaard