10+1 personlighedstræk der afslører en kreativ


At være kreativ betyder: 01. At vi løser problemer på nye måder 02. At vi forandrer vores perspektiv 03. At vi er villige til at tage chancer og ignorere tvivl 04. At vi ikke lader frygt være afgørende for vores beslutninger 05. At vi bryder med rutiner og gør noget anderledes for alene at gøre noget anderledes 06. At vi udvælger 1.000 forskellige veje til at nå én destination 07. At vi udfordrer os selv hver dag 08. At vi søger inspiration i selv de mest hverdagsagtige ting 09. At vi stiller dumme spørgsmål 10. At vi kreerer uden selvkritik +1. At vi ved, hvordan vi finder ligheder og forskelligheder mellem to vidt forskellige idéer

Ordet kreativitet er afledt af kreativ, af engelsk creative, af latin creare 'skabe'.

God fornøjelse Lise Vestergaard Billedkunstner, facilitator og idéudvikler

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts