top of page

KUNST SOM ET STRATEGISK VÆRKTØJ

Hvordan får man medarbejdere til at tage ejerskab i virksomhedens vision og strategi?

Administrerende direktør for Virbac i Kolding Signe Winther ved, hvor stærkt og nyttigt det er at bruge kunst som et visuelt værktøj, når en virksomhed for eksempel skal have samlet og styrket en nyopstartet filial med fokus på virksomhedens værdier og vision.

Virksomheden samlede de tre nordiske afdelinger: Danmark, Sverige og Norge for at alle kunne byde ind med en visuel konkretisering af vision og strategi og blive tydelige på, hvordan virksomhedens vision skulle effektueres i den nye filial.

01. Hvorfor valgte I dette forløb?

'Forløbet med at gøre strategi og værdier synlige for teamet og for kunder var en ny tilgang, vi ikke havde mødt før. Det at ende op med et stort kunstværk i vores mødelokale, som alle medarbejdere føler ejerskab for, så vi som en kæmpe fordel. - Signe Winther'

02. Hvad var jeres udfordring?

'Som nystartet filial var vores mål at definere og blive skarpe på vores strategi, værdier og vision. Det var vigtigt for os, at vores strategi og værdier blev nærværende for alle medarbejdere og fik et liv, så det ikke endte op med et dokument i en kontorskuffe. - Signe Winther'

03. Hvordan har I brugt virksomhedsbilledet?

'Vi bruger billedet både internt i organisationen og eksternt ud til vores kunder. Når vi rekrutterer nye medarbejdere, bruger vi billedet til at præsentere vores virksomhed. Det giver en potentiel ny medarbejder et godt billede af virksomheden og vores DNA. Når vi har kunder i huset - og vi laver en rundvisning, er det ligeledes en rigtig god og anderledes måde at præsentere os selv på, når kunden entrerer i mødelokalet. - Signe Winther'

04. Hvad fik I ud af forløbet?

'Processen med visuel strategi har givet os et stort kunstværk, som vi alle er stolte af. Vi bruger billedet aktivt på mange måder. Dels som det flotte kunstværk det er, dels som baggrund på vores computere og og i virksomhedspræsentationer. Signe Winther'

05. Fik I indfriet jeres behov og forventninger om forløb?

'Vi har haft stor glæde af dette forløb. Det gode ved at ende op med et billede er, at udbyttet og værdien af forløbet lever videre i mange år. Jeg kan varmt anbefale forløbet omkring visuel strategi til andre virksomheder - små som store. - Signe Winther'

Fakta:

- Af alle vores sanser bruger vi synet mest - 80%

- Mennesket afkoder billeder 60.000 hurtigere end tekst

- Billeder lagres direkte i langtidshukommelsen

Få mere information om virksomhedsbilleder og udsmykning til domiciler, hvor virksomhedens identitet og DNA får liv gennem kunst. Skriv til info@lisevestergaard.dk eller ring på 22456003.

Eksempler på virksomhedsbilleder finder du her: https://www.lisevestergaard.dk/company-image

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page