top of page

Nyt foredrag i samarbejde med Athenas


  • Foredraget “Når kreativitet er kilden til glæde” handler om, hvad kreativitet egentlig er for en størrelse, hvorfor det er godt at være kreativ, og hvordan vi dyrker kreativiteten bedst. Få også svaret på, hvorfor kreativitet er afgørende for vores velbefindende, for glæden og den personlige udvikling.

  • Du får indblik i: (1) Hvordan du styrker din koncentration gennem kreativitet, får bedre resultater og mere overskud, (2) hvordan kreativitet er genvejen til at finde ro og glæde, og (3) hvordan kreativitet kan hjælpe dig, uanset hvilken situation du er i.

  • Lise Vestergaard er udøvende kunstner og skaber sin kunst med fokus på at bidrage til den offentlige debat. Her har hun f.eks. fokus på kreativitet, menneskets søgen efter passion, mening og livsmål. ‘At give os tid til kreativitet er en del af vores overlevelse, det er en del af det at være menneske og det at udvikle sig som menneske. At være kreativ handler om fordybelse og selvrespekt’.

For more: https://www.athenas.dk/lise-vestergaard-foredrag.htm

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page