top of page

TRASH ART BUTTERFLY

Sommerfugl_WEB.jpg
Poster_2024_web.jpg

TRASH ART BUTTERFLY

AFFALD SOM RESSOURCE

 

Københavns Kommune har et skærpet fokus på affald som ressource og har i den forbindelse engageret den anerkendte billedkunstner Lise Vestergaard med denne Trash Art, der med en kunstnerisk vinkel sigter på at skabe synlighed og fokus på affaldssortering og genan-vendelse.

Københavns Kommunes mål er at optimere genanvendelsen af affaldet og øge genbruget. Alt sammen med det fokus at handle og passe bedre på natur og miljø.  

Sommerfuglen som figur, er netop et symbol på den transformation. En udvikling der udfolder en tid, der generelt kalder på mere natur og naturlighed. Denne Trash Art installation, inviterer både store og små til at ‘flyve’ med og med et vingesus forene affald, det legende element med et vigtigt budskab. Hver måned smider vi danskere store mængder af husholdnings’ affald ud. I 2023 blev det i Københavns Kommune til 296 kg. pr. københavner pr. år, det svarer til ca. 25 kg pr. md. Derfor er det vigtigt at vi smider ud med omtanke, det vil sige sorterer for at optimere genanvendelsen af ressourcerne.

 

bottom of page