top of page

VILKÅR

Velkommen til vores hjemmeside www.lisevestergaard.dk.

Lisevestergaard.dk stiller ingen garantier for indhold og materiale præsenteret på denne hjemmeside.

Hvis du forsætter med at gennemse og bruge denne hjemmeside, accepterer du samtidig nedenstående vilkår og betingelser inkl. vores persondatapolitik. Hvis du er uenig i dele af disse vilkår og betingelser, benyt da venligst ikke vores hjemmeside.

Termen for 'Lisevestergaard.dk', 'os' eller 'vi' refererer til ejeren af denne hjemmeside. Termen 'dig', 'din' eller 'du' refererer til de brugere eller seere, der besøger og ser vores hjemmeside.

Brugen af denne hjemmeside er under følgende forudsætninger:

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

1. Indholdet på hjemmesiden er til for din generelle information. Selvom Lisevestergaard.dk har bestræbt sig for at sikre, at al information på denne hjemmeside var korrekt, da den blev inkluderet, bør du være opmærksom på, at Lisevestergaard.dk ikke påtager sig ansvaret, hvis informationen skulle vise sig at være ufuldstændig, unøjagtig eller forældet.
 

2. Hverken vi eller nogen tredjepart giver nogen garanti eller sikkerhed med hensyn til nøjagtighed, aktualitet, performance, fuldstændighed eller egnethed af oplysninger og materialer, som findes eller tilbydes på denne hjemmeside til et bestemt formål. Du anerkender, at sådanne oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og at vi ikke tager ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl i videst muligt omfang tilladt ved lov.
 

3. Din brug af enhver oplysning eller ethvert materiale på denne hjemmeside er helt på egen risiko, og vi kan ikke gøres ansvarlig herfor. Det er dit eget ansvar at sikre, at alle produkter, tjenester og informationer til rådighed på denne hjemmeside opfylder dine specifikke behov.
 

4. Denne hjemmeside indeholder materiale, som er ejet af eller er licenseret til os. Dette materiale omfatter, men er ikke begrænset til, design, layout, udseende, fremtoning og grafik. Gengivelse er forbudt undtagen i overensstemmelse med meddelelse om ophavsret, som udgør en del af disse vilkår og betingelser.
 

5. Opgaver udarbejdet af Lisevestergaard.dk inkluderer ikke udlevering af arbejdsfiler eller andet materiale, der ligger til grund for det færdige produkt. Løsninger og materialer må ikke anvendes til andet end det aftalte uden Lisevestergaard.dks udtrykkelige tilladelse.
 

6. Det er tilladt at printe eller downloade information og indhold fra denne hjemmeside til eget ikke-kommercielt brug eller til ikke-kommercielt brug i din virksomhed/organisation. Du må ikke udbyde til salg, sælge eller distribuere nogen del af hjemmesiden eller dens indhold over noget medium. Det er ikke tilladt at inkludere nogen del af hjemmesiden som en del af en anden hjemmeside, hverken som hyperlink eller andet, medmindre Lisevestergaard.dk skriftligt har givet sin tilladelse hertil. Du må ikke bruge Lisevestergaard.dks navn eller misbruge Lisevestergaard.dks varemærke på nogen måde.
 

7. Du må ikke anvende denne hjemmeside i ulovligt øjemed, og herunder accepterer du, at du ikke vil sende, bruge, kopiere, poste eller tillade afsendelse, som er ærekrænkende, uanstændig, fornærmende, usømmelig eller er et brud på privatlivets fred. Du accepterer ikke at sende uopfordret salgs- eller reklamemateriale, spam eller lignende materiale eller nogen form for massefremsendelser, som kan forstyrre hjemmesidens drift eller andre brugeres brug af hjemmesiden. Uautoriseret brug af denne hjemmeside kan give anledning til et erstatningskrav og/eller være en strafbar handling.

8. Lisevestergaard.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel at forbedre, omdanne, ændre, indstille eller permanent afbryde hele eller dele af hjemmesiden og at begrænse eller forbyde adgang hertil.
 

9. Alle varemærker gengivet på denne hjemmeside, som ikke ejes af eller licenshaves til Lisevestergaard.dk, er anerkendt på hjemmesiden.

10. Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Disse links er opgivet for nemheds skyld for at give yderligere oplysninger. De betyder ikke, at vi støtter andre hjemmesider, og vi har intet ansvar for indholdet af de linkede hjemmesider.

Uautoriseret duplikering eller offentliggørelse af materiale fra denne hjemmeside er udtrykkeligt forbudt.

 

Copyright © www.Lisevestergaard.dk. All rights reserved.

PERSONDATA

Velkommen til vores hjemmeside www.Lisevestergaard.dk.

Vi forstår, at privatlivets fred på internettet er vigtig. Denne erklæring regulerer vores persondatapolitik for brugere af hjemmesiden.

'Personligt identificerbare oplysninger' henviser til alle de oplysninger, der identificerer eller kan bruges til at identificere, kontakte eller finde den person, til hvem sådanne oplysninger angår, herunder men ikke begrænset til: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og CPR-nummer. Personligt identificerbare oplysninger omfatter ikke oplysninger, der indsamles anonymt (dvs. uden identifikation af den enkelte bruger) eller demografiske oplysninger, der ikke er tilsluttet en identificeret person.

 

HVILKE PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLES?

Vi kan indsamle grundlæggende brugerinformationer fra alle vores brugere.

 

HVEM INDSAMLER PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Ud over vores direkte indsamling af oplysninger, kan eventuelle tredjeparts leverandører og tilknyttede agenturer indsamle personlige oplysninger fra vores brugere. Vi kontrollerer ikke, hvordan disse tredjeparts leverandører og tilknyttede agenturer benytter sådanne oplysninger, men vi beder dem om at oplyse, hvordan de bruger personlige oplysninger fra brugere.

 

HVORDAN BRUGER HJEMMESIDEN PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER?

Vi bruger personligt identificerbare oplysninger til at tilpasse hjemmesiden. Vi kan e-maile brugere i forbindelse med research omkring informationsarkitektur, der skaber nye muligheder og informationer på hjemmesiden. Vi kan også bruge personligt identificerbare oplysninger til at kontakte brugere som svar på konkrete henvendelser eller til at yde den ønskede information.

 

MED HVEM KAN PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER DELES?

Vi kan dele indsamlede oplysninger om vores brugere, herunder demografi af vores brugere, med vores tredjeparts leverandører og tilknyttede agenturer.

 

HVORDAN ER PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER OPBEVARET?

Personligt identificerbare oplysninger indsamlet på hjemmesiden opbevares sikkert og er ikke tilgængelige for tredjeparts leverandører, tilknyttede agenturer eller ansatte i KLAR Kommunikation undtagen til brug som anført ovenfor.

 

HVILKE MULIGHEDER HAR BRUGERE MED HENSYN TIL INDSAMLING, BRUG OG DISTRIBUTION AF OPLYSNINGER?

Brugere kan fravælge at modtage uopfordret information eller blive kontaktet af os og/eller vores leverandører og tilknyttede agenturer ved at sende os en e-mail med besked herom.

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Bemærk, at når du klikker på et af disse links, flytter du til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til at læse om disse eksterne hjemmesiders persondatapolitik, som kan adskille sig fra vores.

Uautoriseret duplikering eller offentliggørelse af materiale fra denne hjemmeside er udtrykkeligt forbudt.

 

Copyright © www.Lisevestergaard.dk. All rights reserved.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BESTILLING AF BILLEDER

1. Ved bestilling af billeder til private og til virksomheder opstartes opgaven med en opstartsfaktura på det der svarer til 1/3 del af det samlede estimerede beløb. Dele af dette beløb skal dække tid på arbejde til arbejdstegninger, køb af rammer og materialebrug. I tilfælde af at kunde vælger at afslutte forløbet ved indgåede arbejdstegninger vil kunden forsat skulle betale 1/3 af det samlede estimerede beløb.
 

2. Når billeder er færdiggjorde og fremme på den ønskede adresse modtager kunden en faktura på det resterende estimerede beløb.

1. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Onlineordrer pr. 20 september 2017


1. Generelle betingelser

Indgåelse af aftale
En aftale mellem dig, Forlaget Filifytten eller og Lise Vestergaard er indgået så snart du modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail. Indtil du modtager din ordrebekræftelse kan Forlaget Filifytten eller og Lise Vestergaard helt eller delvist annullere din ordre, f.eks. som følge af udsolgte varer. Hvis din ordre står til at blive annulleret informerer vi dig selvfølgelig herom pr. e-mail eller telefon.

Kontroller din ordrebekræftelse
Kontroller at oplysningerne i din ordrebekræftelse er korrekte og stemmer overens med din bestilling. Hvis du opdager fejl i ordrebekræftelsen eller hvis du har ændringer til din ordre, beder vi dig sende en mail til info@filifytten.dk eller info@lisevestergaard.dk.

Betaling ved online handel
På lisevestergaard.dk kan du betale din ordre med Dankort, Visa kort, Visa Electron, Mastercard. Købesummen bliver trukket fra din konto når din ordre bliver leveret.

2. Levering og afhentning
Generelt
Varer leveres med fragtbil hjem til dig, eller som pakkelevering til pakkeboks eller pakkeshop. Leveringstiden er typisk 7-14 dage. Der kan dog gå op til 35 dage for specialfremstillede varer. Ved ø-levering til ikke-brofaste øer tillægges en dag til den angivne leveringsdato. Opstår der leveringsproblemer med din orde, vil du blive kontaktet af Forlaget Filifytten eller Lise vestergaard.dk. Husk at informere eventuelle håndværkere.

Levering med fragtbil
Ordrer over 20 kg eller som er større end 120x60x60 cm leveres med fragtbil.
Fragtmændene ringer inden levering og bærer dine varer helt ind i din bolig, i ét rum som du vælger. Når du afgiver din ordre skal du oplyse, hvilken etage varerne skal bæres op på, også hvis det er 2. sal i dit hus.

Du er ansvarlig for, at leverancen kan komme frem til din adresse, og der er plads nok til at varerne kan bæres op af en eventuel trappe og ind i dit hjem, herunder at trappeopgang og døråbninger er brede nok. Hvis varen ikke kan leveres af pladsmæssige årsager og der er behov for særligt materiel for at gennemføre leveringen, som fx lift, er det noget du selv skal arrangere og betale for.

Du er ansvarlig for, at leverancen kan komme frem til din adresse, og der er plads nok til at varerne kan bæres op af en eventuel trappe og ind i dit hjem, herunder at trappeopgang og døråbninger er brede nok. Hvis varen ikke kan leveres af pladsmæssige årsager og der er behov for særligt materiel for at gennemføre leveringen, som fx lift, er det noget du selv skal arrangere og betale for. Bestiller du andre varer, der fylder mindre, skal du betale for en ny levering. Varer der ikke er omfattet af fortrydelsesretten vil ved snævre adgangsforhold, leveres uden for bygningen.

Er fragtmanden ikke kommet inden for det aftalte tidsrum, skal du ringe på 22456003 hurtigst muligt.
Hvis du ikke er hjemme når din ordre leveres, vil vi forsøge at kontakte dig. Kan vi ikke få fat på dig, tager fragtmændene varerne med retur, og du bedes kontakte maile info@filifytten.dk eller info@lisevestergaard.dk for genlevering. Hvis vi ikke hører fra dig inden 5 hverdage, annullerer vi din ordre.

Vil du ændre dato eller tidsrum for levering, skal du ringe til på 22456003 senest 2 hverdage inden den aftalte leveringsdato. Leveringsdatoen kan maksimalt rykkes til en uge senere end den oprindelige leveringsdato.

Ved afhentning, skal du medbringe gyldig billedlegitimation samt den ordrebekræftelse som du har fået tilsendt pr. e-mail. Hvis du medbringer en smartphone/tablet, kan du bruge den i stedet for en printet ordrebekræftelse.

Hvis du ikke selv kan afhente din ordre, kan du give en fuldmagt til den som skal afhente i stedet for dig.
Fuldmagten skal indeholde dit ordrenummer, dit fulde navn og det fulde navn på den der afhenter ordren. Udover fuldmagten skal den der afhenter for dig også huske at medbringe gyldig billedlegitimation.

3. Retur, reklamation og garanti
Annullering af online ordre
Hvis du vil annullere din ordre, skal du altid maile info@filifytten.dk eller info@lisevestergaard.dk . Annullerer du efter ordren er afsendt fra lageret, er det ikke sikkert at ordren kan standses. På pakkeordrer kan du risikere stadig at modtage e-mail og SMS som opfordrer dig til at hente pakken.

Skader eller mangler
Du skal gennemgå din ordre ved modtagelse. Hvis en vare er beskadiget eller lider af mangler, beder vi dig ringe på 2245600.

Fortrydelsesret ved online handel
I henhold til dansk lovgivning har du 14 dages fortrydelsesret når du handler online. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du modtager dine varer. Bliver din ordre leveret over flere omgange, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får sidste del af din ordre leveret.

E-mail skal mærkes ”Fortrydelseskøb online handel”. Hvis du kontakter os via e-mail, vil du modtage en e-mail retur der bekræfter modtagelsen af din henvendelse.

Det er vigtigt at du kontakter os så vi kan registrere din returnering og give dig et sagsnummer. Husk at vedlægge sagsnummeret sammen med de varer du sender retur.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os meddelelse om dette.

Returnering af varer
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Du skal selv stå for omkostningen i forbindelse med varens returforsendelse. Nogle varer kan i kraft af deres størrelse ikke returneres med normal post, og vil i stedet skulle returneres med fragtfirma.

Prisen for returnering med fragtbil starter typisk på 300-400 kr. Returfragtprisen afhænger dog af varernes vægt og volumen samt det antal km. varerne skal fragtes. Der er typisk en fast pris per km. Vær opmærksom på at der kan være prisforskel afhængig af hvilken transportør du vælger at bruge. Du kan indhente et tilbud på pris for returnering af dine varer ved at kontakte et transportfirma.

Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter selv for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at teste varen på almindelig vis. Er varen brugt eller beskadiget kan du ikke forvente at få det fulde beløb retur.

Hvis du vil returnere dine varer efter de 14 dages fortrydelsesfrist gælder reglerne for ubegrænset returret.

Forbehold
Informationerne på lisevestergaard.dk kan indeholde tekniske fejl eller typografiske fejl. Informationen på websitet kan ændres uden varsel. Informationerne som publiceres på lisevestergaard.dk kan indeholde referencer eller krydsreferencer til produkter, tjenester etc.

bottom of page