top of page
TRUE_COLOURS.jpg

True colours
Is a strong, honest and heartfelt artist-talk by Lise Vestergaard. About a decade full of fun, risk, motherhood and new rediscovered land. About how life is pretty much how you paint it. And a very clear recommendation to throw all the paint at your canvas as you possibly can.

True colours. Discover the colour range in life and why the richest scale is here to explore, right now...

‘And I see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you’
by Cyndi Lauper

Short bio
Lise uses her art as global voice to get attention and to call to action around important issues such as sustainability and 'what is a rich life?'. Lise is a well known danish artist also presented on the international art scene in Italy, Norway, France and Denmark.

Lise has worked as a fulltime artist since 2015.

----

For booking write at: 

info@lisevestergaard.dk

'Tjener der er plastik i min suppe... Verdenshavene har fem enorme plastiksupper  - i det nordlige Pacific alene er plastikmængden alene på rundt regnet 100,000 tons plastik. De fem verdens supper tilsammen udgør et areal svarende til Afrika.  Materialet brugt i billedet er singleuse plastik, fundet ved hjælp af miljøkajakken  Greenkayak (Miljøkajakken). (Size 90x90 cm)

KUNSTEN SOM FORMIDLER

TJENER DER ER PLASTIK I MIN SUPPE...

Vi lever i en plastikkrise. Vi har haft en forbrugsfest med plast og nu kommer tømmermændene. Det meste af den plast, vi har udledt til naturen, siden vi begyndte at anvende materialet, er stadig at finde derude. 'Tjener der er plastik i min suppe' er et værk i billedeserien som refererer til de enorme plastiksupper der findes i havene. Vi finder plast på de dybeste steder i havet, i de fleste havfugle, i fisk, muslinger og plankton og sågar i honning, vin og øl. Plasten kommer tilbage til os mennesker i vores kost. Foredraget skildre problemstillen omkring plast og giver samtidig bud på hvad vi kan gøre for ændre adfærd så kommende generationer forsat skal ha' mulighed for at ernære sig af havets ressourcer.

I foredraget vil der også blive nævnt andre sager og projekter som har høstet opmærksomhed i samarbejde med miljøorganisationer og virksomheder. Der er mulighed for at stille spørgsmål.

Waiter_soup.jpg

Thanks! Message sent.

NÅR KREATIVITET

ER KILDEN

TIL GLÆDE

KREATIVITET ER GRUNDLÆGGENDE FOR AL

FREMTIDIG UDVIKLING OG TRIVSEL?

Kunststrateg Lise Vestergaard er aktuel med et involverende foredrag, hvor leg og kreative processer bruges til at udvikle det bedste potentiale. Ved at inddrage kreativitet og visuelle teknikker som et bærende element slippes selvkontrollen, og der skabes plads til autenticitet, udvikling og skabertrang – drivkraften i ethvert menneske. Foredraget er et praktisk og inspirerende redskab til at konkretisere drømme og visioner. Alle deltagere involveres og er selv med til at skabe idéer til at udvikle deres potentiale og skabe større trivsel. Resultatet giver dig kreativ indsigt og input til nye kreative redskaber, som kan integreres i  dagligdagen. 

Virksomheder har udtalt:

Det var imponerende at opleve, hvordan generiske værktøjer og en facilitator uden kendskab til "systemet", formår at føre os frem til konkrete og brugbare resultater på forholdsvis kort tid.

Lasse Kamp, Arbejdsmarkedschef,
Jobcenter Kolding

 

”Vi kan give Lise de varmeste anbefalinger, der med hendes sans for det lidt anderledes, engagement og fokus formår at skubbe til udviklingen”.

Karsten Bech, Projektleder på D2i (Design2Innovate) og Kim Aagaard Holm, Designkonsulent på D2i, Designskolen Kolding 

 

”Det har været en inspirerende oplevelse at møde Lise. Hun hjalp os med at afklare, hvilken vej vi skulle gå og stillede nogle provokerende spørgsmål”.

Lui Jensen, Direktør, First Hotel Kolding

Success! Message received.

bottom of page