top of page

VISUAL GOAL MAPPING

HVAD DRIVER DET ENKELTE MENNESKE? OG HVORFOR

ER DET GODT AT HAVE KLARE ØNSKER & MÅL?

Det er en universal del af menneskets eksistens, at vi søger fremgang og bedre måder at gøre ting på. Og det opnår vi bedst ved at sætte os klare mål for øje.

På Harvard Business School lavede man i 1979 en undersøgelse, hvor man spurgte dimittenderne fra deres MBA program: “Har du sat dig og nedskrevet klare mål for fremtiden og lavet planer for, hvordan du vil

nå dem?” Kun 3% af dimittenderne havde

skrevet deres mål og planer ned. 13%

havde mål, men havde ikke skrevet dem

ned, og 84% havde ingen mål overhovedet.  10 år senere blev de samme personer spurgt igen. Forskerne fandt, at de 13% der havde sat sig mål men ikke skrevet dem ned gennemsnitligt tjente dobbelt så meget som de 84%, der ingen mål havde overhovedet. 
Men til deres overraskelse tjente de 3%, der

havde klare, skrevne mål og planer for,

hvordan de skulle nå dem, 10 gange så meget som alle de andre 97% tilsammen!

Visuel Goal Mapping er en uhyre effektiv metode til at skabe klarhed over ønsker og mål. Når vi kombinerer et visuelt element til et ønske skærpes vores fokus med 65%!
Visual Goal Mapping skaber det overblik, der skal til for at finde vej til handling.

Pris: 2.750,- (ekskl. moms), inkl. forplejning.

Næste gang torsdag d. 26. januar 2017 i København. Nærmere info følger ved tilmelding.
 

Workshoppen er til dig, der ønsker at investere tid i dig selv og skabe overblik og få afklaring på personlige mål.

Du kan glæde dig til at fordybe dig og få et klart billede af, hvilken vej du skal gå.

Når du går fra workshoppen, har du:

- dit helt eget visual goal map, så du aldrig igen er i tvivl om, hvordan DU påbegynder og synliggør dine drømme og mål

- en grundviden om dit personlige drive, og hvordan du udnytter den bedst muligt

- en viden om, hvordan du udarbejder en konkret handlingsplan og indsigt i, hvad der er god og dårlig motivation

 

Efter workshoppen vil du opleve:

- at du har et retningsgivende 'visual goal map' med konkrete muligheder at handle på

 

- hvor det før var svært at se, hvor du skulle tage fat, bliver nu mere inspirerende og sjovere at handle på

Virksomheder har udtalt:

Det var imponerende at opleve, hvordan generiske værktøjer og en facilitator uden kendskab til 'systemet', formår at føre os frem til konkrete og brugbare resultater på forholdsvis kort tid.

Lasse Kamp, Arbejdsmarkedschef,
Jobcenter Kolding

 

Vi kan give Lise de varmeste anbefalinger, der med hendes sans for det lidt anderledes, engagement og fokus formår at skubbe til udviklingen.

Karsten Bech, Projektleder på D2i (Design2Innovate) og Kim Aagaard Holm, Designkonsulent på D2i, Designskolen Kolding

 

Det har været en inspirerende oplevelse at møde Lise. Hun hjalp os med at afklare, hvilken vej vi skulle gå og stillede nogle provokerende spørgsmål.

Lui Jensen, Direktør, First Hotel Kolding

PICTURING CHANGE

KONCEPT FOR VIRKSOMHEDER SOM ØNSKER FOKUS PÅ VÆRDIER, VISIONER OG FORANDRING

Som virksomhed er det ikke nok blot at have en vision, hvis den ikke er tilstrækkelig kendt af medarbejderne.* En vision er først effektiv, hvis den bliver indarbejdet i organisationen. Vores filosofi er, at en virksomhedsvision skal være synlig for at virke efter hensigten. Derfor er Picturing Change et velegnet redskab, som transformerer virksomhedens vision til et synlig billede med mål for øje. 

Gennem briefing eller en inspirerende workshop samarbejdes tæt med ledelse og medarbejdere for i fællesskab at frembringe et visuelt udtryk af virksomhedens mål om forandring. Resultatet bliver et unikt visions - eller forandringsbillede.

Alle kan deltage i forløbet, som er både inspirerende og sjovt. En typisk workshop varer mellem en halv og en hel dag.

Resultatet af workshoppen bliver et unikt billede som udtrykker virksomhedens vision.

Ved synliggørelse skabes der åbenhed og fokus på virksomhedens vision. Dette intensiverer engagement og fællesskab. Strategibilledet bør hænge et centralt sted i virksomheden, så det er synligt for alle og kan skabe dialog.

​​

Facilitator: Lise Vestergaard

 


 

bottom of page