top of page

Derfor er det godt for børn at tegne


I den nye børnebog Filifytten 2 er der lagt op til, at børnene selv kan illustrere deres indre billedunivers. Både på forsiden og på sider undervejs i bogen kan børnene tegne det, som umiddelbart falder dem ind som svaret på de forskellige spørgsmål i bogen.

Hvorfor er det godt at have fokus på børn og tegning

Når børn tegner, får de mulighed for at udleve deres kreativitet, og der bliver skabt et rum, hvor de via tegning kan give udtryk for noget, som de måske ellers har svært ved at sætte ord på. Tegning er intuitivt og umiddelbart - børn tegner det, de er optaget af. Når børn tegner, fortæller de ofte, hvad de tegner, og det er en god anledning til at tale med børn, om det der sker i deres verden. Tegningen er et enkelt univers - for det, der ikke betyder så meget, bliver tegnet mindre, end det der betyder mere. Og det børnene tegner er noget, som optager dem her og nu. Børns tegninger fortæller noget, om den udvikling de er i, og jo mere de får mulighed for at udtrykke sig via tegning, jo større indsigt får forældrene samtidig i børnenes verden.

"Min/vores ambition med bogen er også at komme lidt mere væk fra diverse devices, hvor børn bliver givet færdige billeduniverser - hvor rigtig meget bliver serveret til dem på et sølvfad. Det er vigtigt at give børnene rum og plads til at tænke nyt og udfolde deres egen skabertrang og kreere deres egne billeder. Det træner børnenes fantasi, så de udvikler kreative evner og færdigheder, så de bliver bedre rustet til at finde løsninger og tackle fremtidige udfordringer. De fleste børn elsker at tegne - så giv dem endelig lov! Hvis børn får lov, tegner de med deres følelser og fantasi."

Det er vigtigt ikke at overfortolke børnetegninger - at sort farve er tegn på tristhed - det kan lige så vel være at børnene gerne vil markere dele på tegningen for at gøre noget tydeligere. Det handler ikke om at tolke tegninger. Det handler om at være til stede, vise interesse, være nærværende og nysgerrig på det tegnede. Børnene får ro til at fordybe sig i det kreative hjørne - og forældrene kan få indblik i, hvad børnene er optaget af. Og husk at tegning skal ses som et supplement til sproget.

Rigtig god tegnelyst.

Desuden skal jeg sige en rigtig stor tak til alle, der besøgte os på Bogforum i Bella Center sidste weekend! Og til alle dem der generelt viser interesse!

Er du nysgerrig, kan du se mere om bogen her:

https://www.lisevestergaard.dk/product-page/filifytten-2-jagten-p%C3%A5-den-forsvundne-gl%C3%A6de

Kreative hilsner Lise Vestergaard

Billedkunstner og foredragsholder

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page