top of page

Vi bliver stressede af de sociale medier...


Hvor mange gange har du tjekket din Facebookprofil i dag og hvad med Instagram eller Twitter for den sags skyld...?

Før læste vi avis (det gør vi stadig) - dog er vi samtidig blevet en nation af mobilglade mennesker, og vi forstår ikke, hvor tiden bliver af, selvom vi bruger flere timer på de sociale medier.

At tjekke Instagram, Facebook eller Twitter er som at få sit daglige skud dopamin... Hvor mange likes har jeg fået på mit sidste opslag? Eks. er Facebook ikke længere et sted, hvor man bare skaber forbindelser eller henter information. Facebook er blevet til Fameboost og en ubevidst sammenligningsplatform, hvor det kan være svært at forholde sig til sit eget liv, når man får for mange input fra andres liv og færden. Hele tiden at være online og være på kan i værste tilfælde give os stress.

I nogle af de seneste kortlægninger af danskernes adfærd viser medierforbruget at de 15-29 årige bruger ca. 2 timer dagligt ved den lille skærm, mobilen. Til sammenligning bruger de 40-49-årige en enkelt time dagligt og de 50-59-årige bruger 40 minutter.

Og tænk hvad vi kunne gøre med den mængde tid i stedet... 1-2 ekstra timer om dagen. Hvad med at mødes med en ven på en café, eller hente dit barn tidligt. Eller hvad med at ta’ tidligere fri og shoppe lidt for dig selv eller til kæresten. Hvad med at tage et ekstra forretningsmøde, eller hvad med en løbetur - eller - eller...

Hvad med at vælge nærværet fremfor fjernværet...

De nærværligste hilsner

Lise Vestergaard

Kunstner & fordragsholder

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page