top of page

TRASH ART i samarbejde med Carlsberg

Tak til Carlsberg og skraldeholdet, Emilie Lilja, Jeppe Boel , Felixt Smith, Henrik Beha Pedersen & Tobias Weber ved Green Kayak, Kayak Bar og alle deltagere der mødte op trods vind & vejr. Der blev samlet skrald i Københavns kanaler i alt 300 kg. Heraf blev dele forvandlet til TRASH ART, yeah. Af alt det affald vi finder i kanalerne er 80% plastik. Carlsberg har fjernet plastemballagen på deres six-pack og reducerer mængden af plastik, svarende til ca. 1000 ton plastik om året. Må flere producenter følge med!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page