top of page

Gå en tur og bliv dobbelt så kreativ


Kreativitet skal luftes

Når vi går en tur, særligt i områder med vide horisonter påvirkes vores kreativitet, fordi dele af hjernen, som forbindes med fri tænkning, aktiveres. En simpel handling som at gå en tur kan have en overraskende indflydelse på din tankevirksomhed.

Steve Jobs, gå-møder og kreativitet

Når du går, er din hjerne faktisk hele 60% mere kreativ, end når du sidder stille. Det er måske en af grundene til, at Steve Jobs foretrak gå-møder. Så når du har brug for en god idé, eller du skal starte en kreativ proces, så prøv at gå en tur og mærk, hvordan det næsten er magi for din hjerne – og din kreativitet!

Hvordan

1. Gå en tur – gerne på ca. 20 min i raskt tempo

2. Brainstorm, idégenerer og stil spørgsmål på turen

3. Tag noget med, hvor du kan notere de gode idéer

God tur. Og god fornøjelse

Lise Vestergaard Billedkunstner, facilitator og idéudvikler

Kildeangivelse og inspiration fra blandt andet: Stationinnovation

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page