top of page

Kreativitet og fordybelse


Fordybelse Den fornemmeste opgave kreativiteten udfylder, og det kreativiteten kan, er at skabe rum til ro og

fordybelse. Kreativitet er et rum, hvor vi glemmer alt om tid og sted - en fordybelse som kan virke meditativ. Et sted vi trives, fordi vi her ej heller forholder os til fortid og fremtid - fordi vi bliver opslugt af det, som sker lige nu og her.

Kreativitet er en skabende adfærd og er oftest det sted, hvor vi finder plads til fordybelse, ro og udfoldelse. Kreativitet kan være alt fra at lave mad, ordne have, løse opgaver på jobbet og til at lave kunst eller musik m.m.

Vær tilstede

Kreativitet kan træne os i at være tilstede lige nu og her. På den måde øver vi os samtidig i at bruge tiden optimalt. Kreativitet kan hjælpe os med at slippe kontrollen, fordi vi giver os hen til processen uden at kende resultatet. Processen og vejen til målet er lige så vigtig (hvis ikke mere vigtig) end selve resultatet. Så vær opmærksom på, at du gør dig umage i processen, resultatet vil blive markant bedre.

God fornøjelse

Lise Vestergaard Billedkunstner, facilitator og idéudvikler

Kreativitet er i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende og hidtil uset. Ordet kreativitet er afledt af kreativ, af engelsk creative, af latin creare - skabe.

(Den Store Danske Gyldendal/21. apr. 2016)

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page