top of page

Sådan kan du kickstarte kreativitet i din virksomhed


Astrid Lindgren gjorde det, Steve Jobs gjorde det, Warner Bros. gør det, Google gør det... De har alle plejet og sat tid af til at dyrke den kreative åre. Glemmer vi at pleje den kreative åre, går det som Sir Robinsons Alder/Kreativitetskurve - vi mister simpelthen evnen til at være kreative. Som kreativ facilitator og foredragsholder kan jeg stadig møde en hvis skepsis, når ordet kreativitet bliver nævnt, og jeg kan få kommentarer som - 'jamen, det må bare ikke blive sådan noget fluffy noget' eller ‘hvem skal så gøre det seriøse arbejde?’ - og det er netop det, der er pointen. At træne kreativitet ER seriøst arbejde - for kreativitet er grundlæggende for al fremtidig udvikling. Udviklingen skabes ikke af de daglige og praktiske gøremål, udvikling må prioriteres. Alders/Kreativitetskurven viser, hvordan vi generelt er tilbøjelige til at ‘glemme’ at sætte tid af til at træne, tænke og skabe nyt. Vi tænker, at det ikke er nødvendigt - ‘for det går jo så godt’, og det er netop her man med fordel kan gribe bolden og ride med på bølgen. Kreativitet er som motion. Skal man være i form og høste gode resultater, så skal der træning til. Og hvor meget kreativitet skal der 'dyrkes' for at skabe den ønskede udvikling? Det afhænger selvfølgelig alt sammen af virksomhedens visioner afstemt med ressourcer og handling.

Én måde at kickstarte kreativitet i virksomheden:

01. Opret en såkaldt 'idéboks', hvortil medarbejderen kan sende sin idé.

02. Prioriter tid. Søg for at der afsættes f.eks. 15 min. hver morgen, hvor medarbejderen kun har fokus på at skrive tanker og idéer til 'idéboksen'.

03. Sørg for, at det er et 'must' at bruge de 15 min. som et af dagens gøremål.

Metoden anbefales at afprøve for en periode af minimum en måned. Herefter laves en evaluering, hvor de bedst egnede idéer for virksomheden kan udvikles.

God fornøjelse :)

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page