top of page

Globalt hul i kreativiteten

Mange er bekendte med Sir Ken Robinsons TED talk fra 2007, hvor han taler om, at kreativitet er lige så vigtig en del af skoleuddannelsen som læsefærdighed - og at vi skal behandle kreativitet med den samme status og seriøsitet som det at lære at læse. For det er kreativitet, der skaber vores fremtidige udvikling.

Sir Ken Robinsons TED talk fra 2007.

IBM har flere år senere lavet en undersøgelse, som bekræfter Sir Ken Robinsons research. Undersøgelsen afslører, at kreativitet er den vigtigste kvalitet, når virksomheder søger nye medarbejdere.

Så der er et globalt hul i kreativiteten, når vi ikke sætter lighedstegn mellem kreativ uddannelse, arbejde og udvikling. Vi må og skal prioritere kreativitet, hvis vi skal løse fremtidens udfordringer og skabe et bæredygtigt samfund.

Forskning afslører, at der er en et globalt hul i kreativiteten i fem af verdens største økonomier, (kilde Adobe®). Forskningen viser, at 8 ud af 10 personer føler, at det er afgørende for den økonomiske vækst at frigøre kreativitet, mens næsten to tredjedele af de adspurgte føler, at kreativitet er værdifuldt for samfundet. Kun 1 ud af 4 personer tror, at de lever op til deres eget kreative potentiale. Mere end halvdelen af ​​de adspurgte mener, at kreativitet bliver kvalt af deres uddannelsessystemer, og mange mener, at kreativitet bliver taget for givet (52% globalt, 70% i USA).

Og hvad kreativitet angår, så er det en evne, vi alle besidder - det er dog ikke alle, som udvikler den. Et af problemerne er, at vores uddannelsessystemer alt for ofte ikke giver de studerende mulighed for at udvikle deres naturlige kreative evner. I stedet fremmes ensartethed og standardisering. Resultatet er, at vi dræner folk for deres kreative muligheder, og som denne undersøgelse viser, produceres en arbejdsstyrke, som ikke har fået mulighed for at udvikle kreativitet.

Folk under uddannelse trækkes gennem et stadigt mere krævende og på forhånd programmeret akademisk forløb. I stedet for at udvikle en passion for et emne, bliver de studerende belønnet for at blive professionelle studerende, der får gode karakterer i alle fag, uanset deres passion og interesser.

Kreativitet under uddannelse er et MUST, hvis vi skal løse fremtidens udfordringer og skabe et bæredygtigt samfund.

Go, go create!

Lise Vestergaard Kreativ facilitator & konsulent

www.lisevestergaard.dk info@lisevestergaard.dk

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page