top of page

Din vej til succes er...

handling...

Det lyder simpelt, og det er det - når vi har overvundet frygten for at fejle, frygten for at lykkes - ja, frygten for det som er anderledes...

Registrering af tusindevis af mennesker viser et klart billede, som afslører, hvordan vi skaber succes, fremgang og udvikling - og det er HANDLING. Handling, handling og atter handling. Hvordan vi definerer succes, er en anden fortælling - hvordan, vi skaber succes, afgøres på, hvor handlingsdygtige vi er, og hvor klart vi har defineret og synliggjort vores mål.

Mark Zukerberg, grundlægger af Facebook, siger det således: 'Some people dream of succes while others wake up and work hard on it' - 'move fast break things. Unless you are breaking stuff you are not moving fast enough'.

Så hvordan får vi brudt barrieren, så vi kan begynde at handle og skabe det liv, vi ønsker? Nogle er drevet af begejstringen for, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre, og andre af frygten for, at alt er status quo, hvis vi ikke handler... Og er du tilfreds der, hvor du er, kan du med sindsro fortsætte med at gøre det samme...

Med de bedste intentioner og det gode liv!

God fornøjelse

Lise Vestergaard Billedkunstner, facilitator og idéudvikler

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page